Tisztelt Ajánlattevő!

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola /Ajánlatkérő/ (3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út

18. a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint

Ajánlattevőt (továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésében nevezett, a közbeszerzési

értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban

foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése: